28

Εγώ: γύρισα
Εγώ: σε περίμενα
Εγώ: με σκεφτόσουν;
Εγώ: ναι, σε στιγμές
Εγώ: σου 'λειψα;
Εγώ: σε περίμενα